2013-12-11


Brand i lägenhet på Professorsgatan

Brandkåren larmades vid 02.37 till en lägenhetsbrand på Professorsgatan. När brandstyrkan kom fram kunde man se rök komma från en lägenhet på åttonde våningen. Rökdykare skickades upp i trapphuset för livräddning och släckning. När man kom upp på åttonde våningsplanet fick man reda på att de boende i lägenheten flytt oskadda undan branden in i en grannlägenhet. Rökdykarna tog sig in i den brinnande lägenheten och kunde på några minuter släcka branden som rasade i vardagsrummet. Annan brandpersonal satte trapphuset under övertryck för att minska rökskador i trapphus och andra lägenheter. Sannolikt har branden orsakats av kvarglömda levande ljus säger en i brandstyrkan på platsen. Ambulanspersonal undersökte de personer som befunnit sig i lägenheten när branden startade, men dessa var oskadda och behövde ingen vård. Lägenheten visade sig vara kraftigt brand och rökskadad och restvärde begärdes för sanering till platsen. Inga andra hyresgäster i fastigheten fick några skador av brandröken.