2003-01-05


Brand i lägenhet Lönngatan 48 två till sjukhus vid 0240 tiden

Brand i lägenhet Lönngatan 48 två till sjukhus vid 0240 tiden.