2006-11-14


Brand i lägenhet Eriksfältsgatan en skadad till sjukhus 13

Brand i lägenhet Eriksfältsgatan en skadad till sjukhus 13.30-tiden i dag.