2016-11-11


Brand i lackeringsverkstad på Genarpsgatan

Brand i lackeringsverkstad i industrifastighet på Genarpsgatan vid 12.30-tiden. När brandstyrkorna kom fram kunde man se rök och lågor komma från taket i plåt industrin. Rökdykare skickades in i byggnaden och flera höjdfordon restes mot byggnadens takkonstruktion. Efter en stund kunde rökdykarna påbörja släckning och manskapet på taket kunde ventilera ut brandgaser och rök genom luckor. Branden kunde begränsas till lackeringsverkstaden men rök spred sig även till intilliggande verkstäder i industrikomplexet. Vid 13.40-tiden var branden släckt och eftersläckning och utvädring påbörjades. Troligen har en ugn i pulver lackeringsverkstaden överhettats och orsakat branden när personalen var på lunch.