2020-06-05


Brand i kök släcktes av boende själva på Ön i Limhamn

Brandkåren från Hylliestationen larmades vid 17.35 till en misstänkt lägenhetsbrand på Kronlotsgatan på Ön i Limhamn. När brandstyrkan kom fram hade de boende i lägenheten kvävt branden med en brandfilt. Brandpersonal luftade ut trapphus och lägenhet med en övertrycksfläkt. Skadorna i lägenheten blev minimala tack vare de boendes snabba agerande med brandfilten.