2003-02-18


Brand i jourbutik på Eriksfältsgatan i Malmö vid 19 tiden i kväll

Brand i jourbutik på Eriksfältsgatan i Malmö vid 19 tiden i kväll. Branden startade i en soptunna på lagret i butiken och röken spred sig in i butiken så att alla kunderna var tvungna att gå ut ur butiken. Brandkåren vädrade ut röken och tillkallade restvärdesräddning.