2014-03-08


Brand i hiss på Claesgatan vid 19-tiden

Brand i hiss på Claesgatan vid 19-tiden. Efter en halvtimme hade räddningstjänsten släckt branden och vädrat ut trapphuset. Vad som orsakat hissbranden är i nuläget oklart.