2002-02-15


Brand i gasbuss Linängsplan i Malmö vid 20 tiden i kväll

Brand i gasbuss Linängsplan i Malmö vid 20 tiden i kväll