2005-12-31


Brand i förrådsbyggnad Klagshamns idrottsplats vid 20-tiden i kväll

Brand i förrådsbyggnad Klagshamns idrottsplats vid 20-tiden i kväll. Brandkåren var tvungen att riva större delen av byggnaden för att komma åt att släcka branden.