2023-08-30


Brand i elsparkcykel vid en förskola på Broddagatan i Djupadal i natt

Brand i elsparkcykel vid en förskola på Broddagatan i Djupadal i natt vid 03.40-tiden. Brandstyrkan från Hylliestationen kunde snabbt släcka elsparkcykeln som låg vid en gångbana. Polis kom till platsen och upprättade en anmälan om skadegörelse genom brand.