2002-05-04


Brand i diseltruck på Ett större trävarulager N Tvärgatan Svedala

Brand i diseltruck på Ett större trävarulager N Tvärgatan Svedala.. Tack vare att det fans peronal av en tillfällighet i lokalerna som snabbt slog larm till brandkåren kunde en större brand undvikas. Branden kunde begränsas till själva trucken