2002-01-07


Brand i container Silverviksgatan kl 0230 som i brandkåren övertändnings container

Brand i container Silverviksgatan kl 0230 som i brandkåren övertändnings container. Öving visar sig oftast vara ganska lik verkligheten.