2021-01-15


Brand i carportsanläggning på Gullregnsvägen i Lund

Brandkåren i Lund och Malmö larmades vid 02.58 till en brand i en carportsanläggning på Gullregnsvägen i Lund. När brandstyrkan från Lund kom fram brann det ordentligt i två bilar. Branden hotade sprida sig vidare till närliggande radhus. Men efter ca 15 minuters släckningsarbete hade rökdykarna slagit ner branden i carporten och bilarna. En hel del eftersläckningsarbete återstod då det var svårt att komma åt en av bilarna som stod vid en vägg i carporten. Radhuset bakom carporten klarade sig undan branden. En del brandrök befarades ha spritt sig in i en närbelägen förskola. Personal från förskolan samt en restvärdesledare kallades till platsen. I nuläget är det oklart hur branden startat men man kan inte utesluta att den är anlagd. Lund har de senaste åren drabbats av otaliga bränder i carportar och bilar.