2008-06-22


Brand i byggupplag på Flansbjersvägen

Brand i byggupplag på Flansbjersvägen i utkanten av Malmö vid 14.30-tiden. Lågorna från bränderna slog stundtals upp ca 10-tal meter. Brandpersonalen fick använda sig av flera slangledningar för att dämpa bränder två stora högar med byggavfall. I nuläget är det oklart om någon satt fyr med vilje på byggavfallet.