2008-06-03


Brand i buss på Södra Förstadsgatan

Brand i buss på Södra Förstadsgatan Malmö vid 20-tiden