2018-11-28


Brand i buss på Inre Ringvägen vid gamla Ikea visade sig vara mekaniska problem med stadsbuss

Brand i buss på Inre Ringvägen vid gamla Ikea visade sig vara mekaniska problem med stadsbuss. Polisen stängde av ett körfält vilket bidrog till långa köer vid räddnings och bärgningsarbetet.