2024-05-22


Brand i buskar på Hammars parkväg

Brand på Hammars parkväg vid 23.28 i kväll Brandpersonal från Hyllie stationen kunde släcka gräs och buskbranden innan den spred sig till bilar och ett träförråd. Vad som orsakat branden är oklart.