2019-07-04


Bostadsrättsföreningen på Thomssons väg i Malmö

Bostadsrättsföreningen på Thomssons väg i Malmö hade under eftermiddagen möte om att avsätta styrelsen. Men detta röstades ner av de personer som kom till mötet. En advokat som företrädde de boende fick inte komma in på mötet. En representant från HSB ville inte uttala sig efter mötet.