2020-07-21


Brandattentat mot socialkontor på Hålsjögatan i Malmö

Ett 40-tal personer utrymdes från socialkontoret på Hålsjögatan efter ett brandbombsattentat vid 15.30-tiden. Både brandkår och polis larmades till socialkontoret då personalen kände röklukt och hörde glaskross vid byggnaden. När brandstyrkan kom fram hade bränderna från de tre brandbomberna själv slocknat.  Brandpersonalen kontrollerade så ingen brand krupit in i byggnaden och sedan återställdes brandlarmet. Polisen spärrade av ett område runt byggnaden i väntan på polistekniker. I nuläget rubricerar polisen händelsen som mordbrand alternativt grov mordbrand. Samma socialkontor har under de senaste åren råkat ut för både bombdåd och andra otrevliga händelser. Polisen höll under eftermiddagen på med att förhöra personalen om händelsen.