2008-06-14


Bilsäljare släckte brand på Djurhagegatan

Bilsäljaren Håkan Andersson släckte en bilbrand i verkstaden på Peugeot i Malmö vid 14-tiden i dag. Håkan hörde brandlarmet och såg rök komma från verkstaden på den stora anläggningen. Han sprang dit med en brandsläckare och lyckades att släcka en brand i en upphissad bil. Ett tiotal kunder fanns i lokalen, som fick utrymmas under en halvtimme. Brandröken spred sig till verkstadslokalen men bedöms inte ha orsakat några större skador. Brandkårens räddningsledare Bengt Malmberg tycker att Håkans insats med pulversläckaren är berömvärd och konstaterar att skadorna blivit större om branden fått ordentligt fäste i bilen innan brandkåren anlände. I samband med släckinsatsen fick Håkan i sig en mindre mängd pulver men efter att ha undersökts av ambulanspersonal fick han stanna kvar på sin arbetsplats.