2022-05-26


Bilfärjan Huckleberry Finn i Trelleborgs hamnlarmade vid 01.47 brandkåren om en brand ombord

Bilfärjan Huckleberry Finn i Trelleborgs hamnlarmade vid 01.47 brandkåren om en brand ombord. När brandstyrkan från Trelleborg kom fram visade det sig att färjans egen brandstyrka själva lyckats att släcka en brand i en torktumlare. En del rök fans i utrymmena och brandpersonal hjälpte färjans personal med utluftning. Vid 02.30-tiden återgick de brandstyrkor som kallats till platsen från Malmö och Ystad. En stund senare kunde även styrkan från Trelleborg lämna färjan. I nuläget verkar skadorna av branden vara begränsade till det aktuella tvätt utrymmet. Inga personer skadades vid branden.