2002-08-22


Befarad drunkning orsakade ett större pådrag med dykare och sjukvårdsgrupp från UMAS vid 0130 tiden i morse vid Centralen i Malmö

Befarad drunkning orsakade ett större pådrag med dykare och sjukvårdsgrupp från UMAS vid 0130 tiden i morse vid Centralen i Malmö. Dykarna hittade dock inte någon person i vattnat.