2023-10-01


Anlagda bilbränder på Hallingsgatan Lorensborg

Anlagda bilbränder på Hallingsgatan Lorensborg vid 21-tiden. Bilbränderna kunde snabbt släckas med både pulversläckare och slangledning. Polis kom till platsen och upprättade en anmälan om skadegörelse genom brand.