2017-01-20


Anlagda bilbränder i parkeringsdäck på Holma

Brandkåren från Hylliestationen larmades 02.33 till en brand i ett parkeringsdäck på Hyacintgatan i Malmö. När brandstyrkan kom fram brann det kraftigt i bottenplanet på det öppna parkeringsdäcket. Rökdykare skickades in och efter några minuter hade rökdykarna funnit två övertända bilar med hjälp av både slangledning och pulversläckare. Släcknings påbörjades och efter ca 20 minuter var bilbränderna släckta. I nuläget är det oklart om närstående bilar skadats av värme och rök. Senast i november förra året drabbas samma parkeringshus av anlagda bilbränder. Dagens två bilbränder kommer med största sannolikhet att betraktas som anlagda av polisen.