2006-01-30


Anlagd storbrand på Hermotsdalsskolan i dag vid 17

Anlagd storbrand på Hermotsdalsskolan i dag vid 17.55-tiden. Brandkåren larmades av närboende som såg rök från skolans förskoledel närmast Hermodsdalsparken. När räddningsstyrkan hittade fram såg de kraftig rökutveckling från byggnaden och rökdykare sattes in. Från baksidan såg man tydligt hur någon krossat en ruta och satt fyr inne i ett av klassrummen. Branden spred sig i byggandens tak konstruktion vidare och efter en timme brann ett 50-tal meter av byggnaden. Flertalet rökdykargrupper från både Malmö och Burlöv sattes in för att stoppa branden vid en vinkel byggnad. Vid 20-tiden var hela den delen av byggnaden som taket brann på helt övertänd efter de att taket störtat in. Kraftiga smällar hördes från den övertända byggnaden. Brandkåren satte in en större tankbil med vattenkanon för att dämpa den kraftiga branden och minska brand belastningen på begränsningslinjen. Hermotsdalsskolans rektor Jytte Lindborg hade tagit sig ut för att se hur släckningsarbetet framskred. Utifrån var man lyckades att stoppa branden kunde hon bedöma vilka åtgärder hon skulle vidta för att säkerställa morgondagens undervisning.