2013-02-14


Anlagd brand på Vårboskolan i Burlöv

Brandkåren i Burlöv larmades vid 20-tiden till en brand på Vårboskolan i Burlöv. När räddningsmanskapet från Burlövsstationen kom fram hade redan en person från fältgruppen släckt branden med en hand barandsläckare. Rök ventilerades ut av brandpersonalen från en av skolans korridorer med en övertrycksfläkt. Fältgruppspersonalen befann sig på en närbelägen fritidsgård och kunde på detta sätt snabbt släcka branden vilket berömdes av polis och brandpersonal. Händelsen rubriceras av polisen som skadegörelse genom brand.