2020-07-17


Anlagd brand på Paletten skolan i Lund tidigt i morse

Brandkåren i Lund larmades vid 04.15 till en brand på Palettskolan vid Parkvägen i Lund. När första brandstyrkan från Lundastationen kom fram såg man rök och lågor från skolbyggnadens tak. Rökdykare med slangledning sattes in för brandbegränsning. Ett skepp av skolbyggnaden brann kraftigt och branden hade spritt sig upp i takkonstruktionen och hotade sprida sig till de andra sammanbyggda delarna av skolan. Brandpersonal tog sig upp på skol taket för att ta hål och släcka branden innan den spred sig vidare. Vid 05-tiden höll rökdykare på med att försöka begränsa branden till den del i byggnaden den startat. Polis med hund sökte i ett närbeläget skogsparti där man funnit något som kan ha med branden att göra. Vad man funnit vill polisen inte berätta i nuläget. Vid 05.40-tiden hade många styrkor från närbelägna brandstationer kommit till platsen för avlösning inför det fortsatta släckningsarbetet. Brandpersonalen talade vid 05.50-tiden om att eventuellt riva den branddrabbade delen av skolan med en hjullastare för att underlätta för släckningsarbetet. I nuläget misstänker polisen att branden är anlagd.