2020-09-23


Anlagd brand på förskola i Limhamn

Brandkåren larmades 18.43 till en brand på en förskola vid Älggatan i Limhamn. När brandstyrkan från Hylliestationen kom fram såg man rök från förskolan. Rökdykare med slangledning skickades fram och kunde snabbt släcka en brinnande barnvagn under ett takskägg. En del rök kom från hela förskolans tak och i inledningsskedet var brandpersonalen rädda för att branden spritt sig upp i takkonstruktionen. Rökdykare tog hål i takskägget för kontroll och andra rökdykare skickades upp på taket för att undersöka i en inspektionslucka. Efter ca 20 minuter kunde faran med tak brand avblåsas. Flera oberoende vittnen säger på platsen att man sett yngre män lämna platsen i samband med att branden startade. Polis kom till platsen efter 25 minuter och pratade med vittnena.