2017-03-19


Anlagd brand på Bäckagårdsskolan i Malmö

Brandkåren och väktare larmades vid 01.55 till Bäckagårdsskolan på Klågerupsvägen i Malmö. När väktarna kom fram såg de att det brann vid ett ventilationshål på utsidan av skolbyggnaden. När vakterna sedan gick in i byggnaden fann man ett rökfyllt utrymme i källarplanet. När brandpersonalen kom fram kunde man snabbt släcka branden vid ventilationshålet och sedan gick rökdykare in i skolbyggnaden för att ventilera ut rök från källaren och bottenvåning. Uppenbarligen är branden anlagd med någon form av brännbar vätska då brandpersonal fann en plats flaska i närheten av där branden startade. I nuläget är det oklart om lokalerna skadades av brandröken. Polisen kom till platsen och upprättade en anmälan om anlagd brand.