2002-11-10


Anlagd brand Lindängenskolan i Malmö vid 21 tiden i kväll

Anlagd brand Lindängenskolan i Malmö vid 21 tiden i kväll. Branden släcktes med en pulversläckare av en närboende. Detta är andra branden på två veckor som drabbar skolan sist brann det i ett klassrum som någon slängt in vätska och satt fyr på.