2022-01-30


Ambulans utan P-biljett fick vänta på Emporia

En av ambulanserna hade svårigheter att ta sig ut från Emporias parkering. Ingen svarade när ambulanspersonalen försökte att få någon att öppna bommen till betalparkeringen. Ambulansen hade en skadad från matbråket men läget var inte kritiskt. Efter en stunds krånglande öppnades bommen och ambulansen kunde köra till sjukhuset med den skadade.