2019-05-15


400 blåsar- och slagverkselever från kulturskolor samlades på Malmö Opera

Under eftermiddagen och kvällen träffas 400 blåsar- och slagverkselever från kulturskolor runt om i Skåne på Malmö Opera.