2023-09-04


Upplopp på Ramels väg Rosengård i natt

Brand i flera bilar på Ramels väg vid 23.20-tiden. Först brann 3 bilar längs Ramels väg i höjd med macken. Kort senare stacks ytterligare bilar i brand på en boendeparkering vid Ramels väg. Ett hundratal både yngre och äldre personer tog sig ner till platsen för att bland annat filma händelsen. När ett antal polisbussar kom fram utsattes de för stenkastning. Räddningstjänsten kom ej till platsen då det bedömdes som för farligt för brandpersonalen. Under en timmes tid körde ett tiotal polisbussar fram och tillbaka på Ramels väg med blåljus och sirener. När de närande sig de brinnande bilarna utsattes de för stenkastning av ett tiotal yngre maskerade män. En del av bussarna körde fram mot stenkastarna men poliserna i bussarna satt kvar medan ynglingarna turades om att kasta sten. Ynglingarna gick sedan och bröt mer sten från en närbelägen liten stenmur. Under närmare 2 timmar höll polisen på att köra med samma taktik utan att stenkastningen upphörde. Vid 01-tiden stacks fler bilar i brand i höjd med bensinmacken på Rammels väg. En bil vältes mitt på gatan och när den låg upp och ner stacks även den bilen i brand. När poliserna i bussarna närmade sig utsattes de åter för massiv stenkastning av nu ett femtontal yngre män. Flertalet polisresurser fans i närområdet men inga poliser hade lämnat sina bussar på Ramels väg vid 01.20-tiden. Enligt polisbefäl på platsen klassades händelserna som våldsamt upplopp. Vid 01.30-tiden hade varken polis eller brandpersonal kommit till skada vid händelserna som tros vara någon form av protest mot den tidigare kornabränningen på Värnhemstorget.