2019-02-12


Trafikolycka taxi singel på Regementsgatan i höjd med Carl Gustavs väg

Trafikolycka taxi singel på Regementsgatan i höjd med Carl Gustavs väg i kväll vid 21.40-tiden. Inledningsvis verkade inga personer ha fått några allvarligare skador vid olyckan. Brandpersonal stängde av ett körfält på Regementsgatan i väntan på polisen. Vad som orsakat olyckan är i nuläget oklart.