2017-09-07


Större kran välte utanför Skurup

Större kran som lyfte delar till vindkraftverk välte under eftermiddagen utanför Skurup. Inga personer skadades vid olyckan. Men de materiella skadorna blev omfattande. Exakt vad som orsakat olyckan är i nuläget oklart.