2018-11-07


Olycka med misstänkt farligt gods på Bangården

Brandkåren larmades vid 19.13 till bangården i Malmö sedan personal på bangården upptäckt en läckande järnvägsvagn med farligt gods. Brandstyrkan körde in på bankområdet vid Bultgatan efter det att tågtrafiken stängts. Rökdykare tog sig sedan fram till den läckande järnvägsvagnen som stod några hundra meter från bostäderna på Segevång. Efter lite kontroll kunde rökdykarna konstatera att det inte rörde sig om något farligt läckage. Brandpersonal hällde sedan ut en säck med saneringsmedel vid läckan. Efter ytterligare 10 minuter återgick alla brandstyrkorna. Under hela insatsen försökte media att få kontakt med Räddningstjänsten Syd men ingen svarade. Detta medförde att media inte kunde gå ut med varning till allmänheten om olyckan. Vid kvällens läcka spelade detta ingen roll då läckan bedömdes som ofarlig.