2018-12-12


Minnesplatser för avrättade blir ett allt vanligare inslag i Malmös stadsbild

Minnesplatser för avrättade blir ett allt vanligare inslag i Malmös stadsbild. Bilderna tagna på Norra Skolgatan efter dagens dödsskjutning.