2018-08-09


Lägenhetsbrand på Exercisgatan i centrala Malmö

Brandkåren larmades 16.43 till en lägenhetsbrand på Exercisgatan. När brandstyrkan kom fram barn det ordentligt i en lägenhet i ett äldre hus längs Exercisgatan. Rökdykare skickades upp via trapphus och en maskinstege restes längs fasaden. Efter en stund hade rökdykarna tagit sig in i den brinnande lägenheten som var tom på människor och släckt branden. Brandrök hade dock hunnit sprida sig till närbelägna lägenheter. Under eftermiddagen efter släckte brandpersonal och vädrade de drabbade lägenheterna. Under släckningsarbetet stängdes Exercisgatan helt. Vad som orsakat lägenhetsbranden är i nuläget oklart.