2018-09-21


En byggnadsställning välte i stormvindarna vid 23.40-tiden på Idunsgatan i Malmö

En byggnadsställning välte vid 23.40-tiden på Idunsgatan i Malmö. När brandkårens yttre befäl kom fram till platsen låg ställningen över hela gatan. Inga personer eller bilar hade som tur var skadats av den fallande byggnadsställningen som kort tidigare varit rest vid en villa som stod under reparation. Brandbefälet försökte under natten att få kontakt med byggbolaget eller villaägaren för att få dem att ta bort den raserade ställningen så gatan åter blev framkomlig.