2007-12-31


Brand på Idunsgatan blossade upp vid 05-tiden

Vid 05-tiden blossade branden på Idunsgatan upp ordentligt. Den kvarvarande brandstyrkan begärde förstärkning då en oväntad övertändning inträffat i huset. Innan övertändningen hade brandstyrkan från Burlövsstationen fyllt källaren med lättskum men trots detta spred sig branden i väggarna uppåt i villan. Flertalet styrkor anlände på brandplatsen efter 10-talet minuter och flera rökdykare sattes in för invändig släckning. Men vid 05.30-tiden bedömde räddningsledaren att fortsatt rökdykning i huset var för farlig och alla rökdykare kallades ut. Några minuter senar blev villan helt övertänd och flertalet brandmän fick koncentrera sig på att skydda flera närliggande hus och byggnader. Även en hävare rester för att kunna vatten begjuta det brinnande huset uppifrån. Vid 06.30 hade det mesta av huset brunnit upp och faran för de närliggande husen var över. Eftersläckningsarbetet kommer att pågå större delen av nyårsafton.