2019-02-11


Brand i värmepanna på Bruksvägen i Hököpinge

Brand i värmepanna på Bruksvägen i Hököpinge vid 16.50-tiden. När brandstyrkorna från Vellinge Höllviken och Malmö kom fram till platsen kunde man se rök komma från villafastigheten. Rökdykare skickades in och kunde snabbt lokalisera branden till värmeanläggningen. Rökdykarna kunde sedan snabbt släcka branden med en slangledning. Under tiden satte annan brandpersonal in en rökfläkt för att vädra ut brandröken. Fastigheten drabbades av rökskador och en restvärdesledare kallades till platsen för att undersöka vilken typ av sanering som behövs på platsen. I nuläget verkar branden vara orsakad av någon form av elfel i värmeanläggningen. Inga personer skadades vid branden.