2018-11-29


Brand i personbil invid villafastighet på Tvärvägen i Åkarp

Brand i personbil invid villafastighet på Tvärvägen i Åkarp vid 20.56. Brandpersonalen kunde snabbt släcka bilbranden innan den spred sig till närliggande villafastighet. Vad som orsakat bilbranden är i nuläget oklart.