2018-12-26


Brand i industrilokal på Celsiusgatan

Brandkåren larmades vid 04.02 till en industribrand på Celsiusgatan av en väktare. När brandstyrkan kom fram såg man att det brann kraftigt ut genom fönstren på andra våningen till en större industribyggnad. Rökdykare med slangledning slog ner lågorna med en slangledning utifrån medan rökdykare tog sig in i byggnaden från båda sidor. Rökdykarna hade först svårt att hitta den branddrabbade lokalen då byggnaden var stor och komplicerad. Vid 04.50-tiden verkade rökdykarna att ha nått fram till det branddrabbade utrymmet som i det närmaste var släkt utifrån. Exakt vad som brunnit är i nuläget oklart. Hur stora skador rök orsakat på resten av byggnaden som troligen används som lager för både bilar och annat var vid 05-tiden oklart.