2018-09-21


Bilbränderna fortsatte i natt i Oxie

Brandkåren larmades vid 01.09 i natt till bilbränder på Hammarbacksvägen i Oxie. När brandstyrkan från Jägersrostationen kom fram brann det kraftigt i tre parkerade bilar på en parkeringsplats vid ett villaområde. Rökdykare med pulversläckare och slangledning med skum kunde snabbt slå ner bilbränderna och hundra den från att sprida sig vidare. Efter ytterligare 30 minuters eftersläckning var bilarna helt släckta. Inga personer syntes till på parkeringen när räddningstjänsterna och polisen kom fram till platsen. Den parkeringsplats som i natt drabbades av bilbränderna har tidigare varit förskonad från liknande händelser. Senaste tiden har Oxie drabbats av otaliga anlagda bilbränder vilket föranlett stor oro bland Oxieborna.