2018-10-11


Avstängningen av E6-an Alnarp tjuvstartade

Vägarbetet som stänger E6-an i två veckor tjuvstartade under torsdagskvällen. Trafikverket gick ut med att E6-an skulle stängas vid 20.00 men redan vid 19.10-tiden stängdes E6-an norrgående vid avfarten e22-an. Strax efter vid 19.25 stängdes E6-an vid avfarten mot Västkustvägen. Vid 19.40-tiden kunde man se arbetsfordon sätta igång med vägarbetet/broarbetet i höjd med Åkarp.