okt 01 2012

Flera av utställarna klagade på lågt besökarantal på årets Skånemässa. En utställare sa att han sannolikt inte får ihop till avgifterna för montern i år. En annan påpekar att det var sista gången han kommer till mässan då besökarantalet var långt under vad han räknat med. Trots det låga besöksantalet tog mässan bra betalt för maten i restaurangen. En utställare påpekade att trots att det fans matutställare på mässan så fick de inte sälja varm mat då detta enligt uppgift störde mässans egen matförsäljning. Enligt obekräftade uppgifter har mässan under alla de öppna dagarna haft under 10 000 betalande besökare. Om det låga besöksantalet beror på att Malmöborna inte hittare till den nya mässan på Hyllie kommer nu mässbolaget att undersöka. I år kostade inträdet 140 kronor för en vuxen besökare.

För att se fler bilder från händelsen, klicka här

Sydsvenskan - Senaste Nytt