Välkommen till www.pppress.se och Patrick Persson Press AB!


Bakom företaget står Patrick Persson, som har arbetat som frilansande pressfotograf sedan 1982. Specialitet är räddnings- och kriminalreportage, främst från Skåne och Danmark.

Du har kanske sett Patricks bilder i TV:s nyhetssändningar, kvällstidningarna eller dagspressen? Denna webbplats vänder sig i första hand till medieföretag och fackpress, men självklart är privatpersoner också välkomna. I dag omfattar bildarkivet ca 150 000 bilder från reportage, sport, olyckor, bränder och andra större nyhetshändelser.

www.pppress.se har utgivningsbevis, som utfärdas av myndigheten för radio och tv. Ansvarig utgivare är Patrick Persson. 


Priser för bilder på www.pppress.se


Utgångspriset för enstaka bilder på www.pppress.se är 800 kronor plus moms. Om bilden ska användas i böcker eller reklam används BLF:s cirkaprislista. För företagskunder offererar www.pppress.se abonnemang per år eller månad. Om kund har abonnemang, kan alla bilder från www.pppress.se fritt användas under den avtalade tiden.

Inom en snar framtid kommer www.pppress.se också att sälja bilder till privatpersoner via Paypal – priset per bild blir då: 90 kr / 10 euro. 

Alla bilder på www.pppress.se är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Ingen bild eller film får utan tillstånd publiceras på privata eller kommersiella hemsidor, bloggar, tidningar eller andra trycksaker.  Om de copyrightskyddade bilderna publiceras utan lov eller betalning kommer publiceringen att anmälas. 

Vanligen kommer kostnaden för en olovlig publicering att vida överstiga det normala bildpriset. Vid en rättslig process brukar en olovlig publicering kosta dubbelt så mycket som en köpt bild. Dessutom tillkommer eventuella rättegångskostnader och där tillhörande kostnader.  

Patrick Persson Press AB

Sydsvenskan - Senaste Nytt